Hemsida » problem » Gula växtlöv Ta reda på varför växtlöv blir gula

  Gula växtlöv Ta reda på varför växtlöv blir gula

  Det finns många förhållanden som påverkar växten. Växter är mottagliga för temperaturvariationer, känsliga för kemikalier och överskott av näringsämnen, kräver specifika jordkompositioner och pH-nivåer, har olika belysningsbehov, är byte mot vissa skadedjur och sjukdomar, och många andra faktorer påverkar deras hälsa.

  Gula löv på växter kan vara ett tecken på något av dessa i balans eller till och med vissa närings- eller kemiska påverkningar. Växter har inte ansiktsuttryck så de kan därför inte uttrycka obehag eller missnöje som vi kan. Vad de kan göra är att visa missnöje med ett tillstånd genom att signalera med sina blad. Så när du får reda på varför växtlöv blir gula, kan du börja triagera din sjuka växt och sköta den tillbaka till hälsan.

  Gula blad på växter kan ofta vara ett tecken på för lite eller för mycket vatten eller näringsämnen som kan påverka växtens prestanda.

  Din anläggning kan också vara belägen i för mycket ljus där den brinner, eller för lite ljus där den bleknar på grund av en oförmåga att fotosyntetisera ordentligt.

  Gulning inträffar också på grund av uppenbara fysiska skador.

  Ålder är en annan orsak när växtblad är gula. Det är ganska vanligt att många typer av växter förlorar de äldre bladen när de nya kommer. Äldre bladverk blir gult och vissnar ofta innan det tappar av.

  Vintern sova är ett annat tillstånd som de flesta är bekanta som gör gula växtlöv. Naturligtvis kan gula växtlöv inte vara den enda nyans som upplevs, eftersom höstliga skärmar av rött, orange, brons och rost är vanliga sevärdheter.

  Varför Växtlöv blir gula i behållare

  På grund av den stängda miljön i containerfabriken måste förhållandena kontrolleras noggrant. Det finns en begränsad utrymme, area för lagring av fukt, näringsämne i mediet och belysning och temperatur måste beaktas för varje krukväxtart..

  Våra krukväxter har ofta blad som blir gula på grund av näringsbrist eller överskott av salt i jorden från för mycket gödselmedel. Det kan vara nödvändigt att byta marken eller läcka ut den med stora mängder vatten för att korrigera balansen. Naturligtvis kan byte av mark utlösa ett tillstånd som kallas transplantationschock, vilket också orsakar gulning och tappar löv.

  Inomhusväxter är ofta tropiska i naturen och något så enkelt som att ändra anläggningens plats kan ge gulande blad på växter som tappar av provet. Detta beror ofta på stress men kan också indikera svagt ljus eller exponering för ett drag.

  PH-värdet kan också vara för högt och orsaka ett tillstånd som kallas kloros. Det är en bra idé att använda en pH-mätare i krukväxter för att säkerställa rätt odlingsförhållanden.

  Bevattning över huvudet är ännu en orsak till gula "vattenfläckar" på växter som gloxinia, afrikansk violet och flera andra arter av växter med något furrande bladverk.

  När växtlöv är gula från skadedjur eller sjukdomar

  Att identifiera orsakerna till gulnade blad kan vara ganska svårt på grund av alla potentiella orsaker. En sak som vi inte har gått igenom är skadedjur och sjukdomar.

  Sugande insekter attackerar växter inom och utanför. Dessa omfattar:

  • kvalster
  • bladlöss
  • mealybugs
  • trips
  • Skala
  • whiteflies

  Många av dessa insekter är för små för att se med blotta ögat och identifieras av växtens svar på deras utfodringsaktivitet. Insekten rånar plantan i sin sap, som är växtens blod. Anläggningens svar är en minskning av den allmänna hälsan inklusive stipplade och gulnade blad. Bladen kan skrynkla i kanterna och falla av.

  I de flesta fall kan tvätt av anläggningen upprepade gånger för att ta bort insekten eller använda en trädgårdsskötsel eller neemolja bekämpa dessa lilla pirater.

  Rotsjukdomar finns ofta i rotbundna växter eller i jordar med dålig dränering. Varje angrepp på rötter kan begränsa växtens förmåga att ta upp fukt och näringsämnen, vilket allvarligt påverkar dess hälsa. Rötter kan helt enkelt ruttna bort, så att anläggningen får minimala sätt att upprätthålla sig själva. Visnande, bleknande löv är en vanlig syn när rötter attackeras av rotrotsjukdom eller till och med rotnematoder.

  Som du ser finns det många orsaker till gulning av lövverk. Det är bäst att bekanta dig med din växts specifika behov så att du kan överväga varje kulturellt tillstånd noggrant och upptäcka möjliga orsaker. Det kräver tålamod, men dina växter kommer att älska dig för det.